Alaselkäkipu

ALASELKÄKIPU

ALASELÄN ONGELMAT

Alaselkäkivut ovat hyvin yleisiä ja ne voivat olla pahimmillaan tulla erittäin haastavaksi ongelmaksi. Alaselkäkipujen hoidossa on hyvin tärkeää pyrkiä ymmärtämään mikä on kivun tai ongelman lähde ja mitkä syyt ovat sen takana. Alaselkäkivut valitettavan usein niputetaan epämääräisen kivun aiheuttajan alle ja puhutaan epäspesifistä alaselkäkivusta. Alaselkäkipu on kuitenkin hyvin spesifi, jos se osataan tutkia oikein. Esimerkiksi moni kärsii SI-nivelen tai ristiluun alueen kivuista ja saatetaan ajatella niiden johtuvan alaselän nikamista tai lihaksista. Mahdollisimman oikean diagnoosin jälkeen voidaan hoitoa kohdentaa mahdollisimman oikein.

Alaselkäkipu

VÄLILEVYPERÄINEN KIPU

YLEISTÄ:
Välilevyihin kohdistuu suuria kuormia, jolloin ne voivat alkaa vaurioitua. Iso osa alaselkäkipujen taustalla on välilevyperäistä kipua. Välilevyt saattavat antaa kipua tietyissä asennoissa tai liikkeissä riippuen rasituksen kohdistuksesta ja määrästä. Puhutaan välilevyn kulumasta tai sisäisestä välilevyn rappeutumisesta (internal disc disruption), eli kipu tulee välilevystä (discogenic pain). Useimmiten eteentaivutus on rajoittunut kivun vuoksi ja vanhemmiten aamukankeus ja kipuilu johtuu pääsääntöisesti välilevyjen rappeutumisesta. Kipu on usein paikallista ja voi sijaita keskellä selkärankaa tai sen jommalla kummalla puolella. Kipu saattaa olla viiltävää ja heijastella säteilevää kipua esimerkiksi pakaroihin. Selän- ja ja pakarienlihakset alkavat usein kiristyä ja särkeä. Lihaskireydet johtuvat usein lihasten pyrkimyksestä suojella välilevyä ja vähentää näin liikettä nikamissa ja välilevyissä. Välilevyn pullistuma on yksi välilevyn rappeuman ja välilevyperäisen kivun muoto. 

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
Yliliikkuvat tai liikaa kuormitusta vastaanottavat nikanmatasot alkavat rikkoutumaan ja rappeutumaan ”jumisia” nikamia nopeammin. Tämän vuoksi alimmat alaselän välilevyt rappeutuvat ja aiheuttavat kipua, koska niihin kohdistuu sekä liikkeessä, että esimerkiksi istuessa enemmän rasitusta. Yliliikkuvien nikamien käsittely ei ole usein järkevää, koska manipulaatio lisää liikkuvuutta, vaan hoitoa täytyy kohdistaa ensisijaisesti alueisiin jotka ovat jumissa, esimerkiksi SI-nivelistä, rintarangasta tai lonkkanivelistä. Kun toiminta muualla paranee, niin yliliikkuvien nikamatasojen paine alkaa vähenemään. Potilaan omien rasitusten ja asentojen muuttaminen on usein hyvin tärkeää, kuten on tukilihaksiston ja liikkuvuuden parantaminen.

SI-NIVELEN KIPU

YLEISTÄ:
SI-nivelet ovat ristiluun (sacrum) ja lonkkaluiden (ilium) väliset nivelet. SI-nivel ongelma antaa usein kipua jommalla kummalla puolella alaselässä ja pakaran yläosassa. Kipu voi olla paikallinen tai tuntua hieman laajemmin. Alaselän- ja erityisesti pakaranlihaksisto voi kiristyä ja särkeä. Kipu voi heijastaa pakaraan ja myös takareiteen. Istuma-asento ja myös kävely saattaa provosoida kipua. Joillakin voi tulla tuntemuksia, että jalka voi lähteä alta ja viiltävää kipua. SI-nivelet ovat isot nivelet joiden kuuluu liikkua tietyn verran. Jos niihin tulee toimintahäiriötä ja väärää kuormitusta, saattaa se olla hyvinkin häiritsevä.

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
SI-nivelsissä ovat usein alaselän kivun lähteenä ja valitettavasti ali- ja väärin diagnosoitu ongelma. Alaselkäkipua tutkittaessa on tärkeä osata tehdä erotusdiagnostinen erottelu tuleeko potilaan kipu lannerangan nikaman rakenteista, lihaksista vai SI-nivelestä. Puhtaan SI-nivelen kivun pystyy usein diagnosoimaan hyvin tekemällä toiminnallisia testejä sekä palpoimalla. SI-nivelen kivun taustalle on toimintahäiriö, jolloin nivel on jäänyt väärään asentoon ja usein sen ensisijainen ja tehokkain hoito on manipulaatio oikealla tavalla.

RISTILUUN KIPU

YLEISTÄ:
Ristiluusta löytyy usein ongelmia, mutta valitettavasti ne ovat usein selvästi alidiagnosoitua ja siten väärin hoidettuja. Yleisesti ajatellaan, että ei ristiluussa voi olla ongelmia, koska se on luutunutta kiinteää luuta. Ristiluu koostuu syntyessämme viidestä eri segementistä, joissa on ihan pienet välilevyt välissä. Nämä luutuvat osittain 20-30-vuoden aikana. Ristiluuhun saattaa jäädä myös ylimääräistä liikkuvuutta, joka reagoi kuormitukseen, kuten istumiseen, kävelyyn ja pyöräilyyn. Ristiluussa on takana myös hermojuuriaukot, joista tulevat osa alavartalomme hermoista ulos. Ristiluu liikkuu suhteessa lonkkaluihin ja esimerkiksi ”lysyssä” oleva istuma asento kuormittaa väärin ristiluuta. Kipu tuntuu usein hieman alempana selkärangasta ja voi olla hieman vasemmalla tai oikealla puolella. Kipu voi heijastua myös selkäydinhermojen kautta alas ristiluun tasolle, vaikka ongelma on ylempänä. Kipu voi olla keskellä ristiluuta tai jommalla kummalla puolella.

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
Ristiluun alueen ongelmat ja oireet vaihtelevat melko paljon eri ihmisillä. Ristiluusta löytyy yllättävän paljon ongelmia, mikä on toisaalta ymmärrettävää, koska se on voimakkaan rasituksen alla lähes kaikissa asennoissa tai liikkeessä. Ongelmat ovat voineet alkaa jo nuorena, mutta niitä ei osata diagnosoida oikein. Usein ristiluusta löytyy palpoiden arka alue ja siinä on usein nestettä. Tyypillisimmin ongelma kohta on S2 ja S3- segmenttien kohdalla. Magneettikivista näkyy usein, että välilevyä on jäljellä näissä ristiluun segmenteissä, mikä altistaa myös sen alueen ongelmiin. Oikeanlainen manipulaatiohoito on tärkeä tämän alueen ongelmien hoitoon.

FASETTINIVELTEN KIPU

YLEISTÄ:
Fasettinivelet saattavat alkaa jo nuorella iällä antamaa kipuja, jos alaselän asento tai kuormitus on ollut väärä. Fasettinivelien ei kuuluisi ottaa asennon kuormituksia vastaan, vaan niiden pitäisi toimia ensisijaisesti liikerajoittajina suojaamaan nikamien liikettä. Väärät asennot alkavat kuitenkin siirtämään rasitusta fasettinivelille herkästi liikaa, jolloin ne ärtyvät. Esimerkiksi liiallinen notko alaselässä alkaa usein kuormittamaan fasettiniveliä liikaa, josta seuraa kipuja. Kipua voi olla myös levossa, jatkuvaa pientä särkyä ja taustakipua. Kipu on usein paikallinen ja ei säteile voimakkaasti. Kipu on harvoin kovin voimakas, mutta voi olla hyvin häiritsevä. Kipua kuvataan myös vannemaisena kireytenä ja särkynä poikittaissuunnassa alaselässä. Usein vatsamakuu, istuminen ja joskus myös kävely voi provosoida kipuja. Potilaalla voi olla myös tarve liikutella itseään ja alaselkää, jolloin oireet voivat hetkeksi helpottua.

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
Fasettinivelistä puhutaan yleisesti melko paljon ja myöskin puhutaan niiden ”niksauttelusta.” Fasettinivelet voivat ärtyä ja antaa kipua, mutta on tärkeää ymmärtää, että se nikamantaso, joissa tätä ärtymystä tapahtuu on usein myös yliliikkuva. Jos esimerkiksi L5, eli lannerangan alimman nikaman fasettinivelet ovat ärtyneet, pitää tarkkaan tutkia, mistä syystä se on ärtynyt. Jos ei ongelman syytä, esimerkiksi rintarangan jäykkyyttä, SI-nivlelien tai lantion asennon ongelmia pyritä muuttamaan, on apu usein hetkellinen. Alimmat lannerangan nikamat voivat kyllä suuren rasituksen vuoksi myös ”lukkiutua” väärään asentoon, jolloin manipulaatiolla voidaan palauttaa sen normaalia toimintaa. Jos nikama ei ole kuitenkaan lukkiutunut, niin yliliikkuvaa nikamaa ei ole järkevä lähteä manipuloimaan vaan pitää pyrkiä hoitamaan syitä. Usein ihmiset pystyvät itsekin ”naksauttamaan” jotain alaselästä ja se voi hetkeksi helpottaa, mutta vuosien myötä ongelma alkaa muuttua ja sitten ei enää naksauttelut auta, vaan vauriot ovat siirtyneet välilevyn tasolle ja alkuperäiset syyt ovat vielä pahentuneet.

LIHASPERÄISET ALASELÄN KIVUT

YLEISTÄ:
Alaselässä on paljon lihaksia, nivelsiteitä ja nivelkapseleita jotka voivat ärtyä tai venähtää. Tällöin kipu on usein liikkeeseen tai asentoon yhdistettävissä, jolloin kudoksiin tulee venytystä, supistusta tai painetta. Selkälihasten kireydet usein suojelevat joltain. Kun lihakset menevät suojeluspasmiin, ne yrittävät estää jonkin kudoksen liikettä. Suuriosa lihaskireyksistä johtuu tästä suojelu mekanismista. Kroonisesti tai akuutisti kiristyneet lihakset voivat antaa paikallista tai hieman säteilevää kipua ja särkyä. Venähtäneitä pehmytkudoksia ei elimistö anna liikuttaa, joten se pitää kehon jäykkänä ja ilmoittaa heti, jos rasitusta tulee väärin. Myös niin sanottu noidannuoli, johon liittyy usein terävä kipu, joka aiheuttaa voimakkaan lihas spasmin koko alaselkään tai toiselle puolelle. Tämä voi johtua välilevyjen vauriosta, lihasten tai muiden pehmytkudosten vauriosta tai sitten niiden yhdistelmästä.

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
Puhtaasti lihasperäisiä venähdyksiä tai muita vaurioita on välillä vaikea diagnosoida ja usein ongelman mukana on myös välilevyperäinen vaurio. Potilaan kertoma ongelman syntymekanismi on tärkeä ymmärtää. Usein mukana on ollut selkä liike, jossa ongelma on alkanut. Hoidollisesti potilaan on tärkeä välttää kuormittavia asentoja ja hoidoilla vaikutetaan kudosten nopeaan paranemiseen sekä autetaan kehoa toimimaan paremmin.LUE LISÄÄ

Scroll to Top