Hermokivut ja heijasteet

HERMOKIVUT JA HEIJASTEET

HERMOKIVUT JA HEIJASTEET

Erilaiset heijastavat kivut ja tuntemukset ovat melko yleisiä, niin ylävartalossa kuin alavartalossakin. Erityisesti kohtaan paljon niskahartiaseudun ja käsien erilaisia heijasteita, jotka saavat alkunsa kaularangan nikamien tasolta. On hyvin tärkeää osata tehdä oikeita tutkimuksia, jotta saadaan mahdollinen heijastekivun syy selville. Oikea Kiropraktinen tutkiminen, neurologiset- ja ortopediset testit ovat olennaisia. Neurologinen heijastekipu on tärkeä eroittaa esimerkiksi puhtaasta lihasperäisestä heijasteesta. Hyvin iso osa näkemistäni heijasteista tulee selkärangan nikamien ongelmista, jotka sitten heijastuvat niskahartia seudulle ja käsiin tai pakaroihin tai jalkoihin ja aiheuttavat erilaisia lihaskireyksiä ja särkyjä.

Hermokivut ja heijasteet

VÄLILEVYN PULLISTUMA

Huomio: Jos sinulla on muutoksia virtsaamisessa, ulostamisessa tai suoliston toiminnassa, niin hakeudu aina ensin lääkärin vastaanotolle ensisijassa.

YLEISTÄ:
Välilevyn pullistumia on useita erilaisia. Ne luokitellaan usein neljään erilaiseen tyyppiin. Välilevyn pullistuma on yksi välilevyn rappeuman muoto, jossa välilevyn sisällä olevaa geelimäistä materiaalia pääsee purkautumaan ulommille kerroksille välilevyä tai kokonaan ulos välilevystä. Näin välilevyn paine ja rakenne muuttuu ja pullistuma voi aiheuttaa painetta ja ärsytystä hermokudoksille, jotka sitten voivat antaa oireita vaikka jalkaan tai paikallisesti selkään. Selkärangassa on kaksi aluetta joihin tulee 90% pullistumista: kaularangan alasoa C5-7 ja lannerangan alaosa L4-S1. Näihin alueisiin kohdistuu suuri staattinen ja liikkeen aiheuttama rasitus ja silloin välilevyt alkavat rikkoutumaan ja rappeutumaan. Ensin tulee sisäisiä välilevyn repeämiä ja sitten voi tulla isojakin pullistumia. Välilevyn sisältämä aines aiheuttaa myös tulehduksellista immuunireaktiota ja aiheuttaa hermoille kemiallista ärsytystä ilman suoraa painetta. Aina ei siis tarvitse olla hermo puristuksessa vaan ympärillä olevan kudoksen tulehdustila ärsyttää hermoja. Jos pullistuma painaa hermoja se kulkeutuu usein tiettyä hermorataa pitkin. Lannerangassa joko reiden taka, sivu tai etuosassa tai kaularangassa tiettyihin sormiin tai käsivarteen. Lihaksiston toiminta voi heikentyä. Oireet vaihtelevat todella paljon eri ihmisten välillä. Pullistumat tulevat usein toispuoleisesti, koska nikamassa on takana vahva ligamentti, joka ohjaa pullistuman usein toiselle puolelle. Myös sentraalisia pullistumia on, ja ne saattavat olla haastavampia.

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
Kliinisesti olen huomannut, että on huolellinen ja monipuolinen tutkiminen on erittäin tärkeää jos on epäilys välilevyn pullistumasta. Tarvittaessa suosittelen magneettikuvaa, jonka löydökset pitää osata yhdistää tutkimuslöydöksiin. Katson kiropraktikkona magneettikuvia myös toiminnallisesta näkökulmasta. Ortopedisiä ja neurologisia testejä on tärkeä tehdä eri asennoissa, koska silloin välilevyjen rakenteet kuormittuvat eri tavalla. Selinmakuu on usein kaikkein vähiten kuormittava. Hoitona on tärkeää lähteä parantamaan potilaan selkärangan nikamien toimintaa ja vähentämään painetta pullistuma alueelta. Hoito on oikein tehtynä turvallista. Pullistumat tulevat yllättäen, mutta usein niillä on vuosien historia. Siksi on tärkeää kuntouttaa ja miettiä elämän eri kuormittavia tekijöitä aina uudestaan. Välilevyjen pullistumista ja rappeutumisesta opettaminen ja oikean tiedon antaminen on tärkeää.

ISKIAS

YLEISTÄ:
Iskiaksella kuvataan kansankielessä tilannetta, jossa alaraajaan tulee säteilevää kipua alaselästä. Kipua voi olla alaselässä, jalassa tai molemmissa. Kipuun voi liittyä tuntoaisti muutoksia, kuten puutumista ja pistelyä. Lihaksiston toiminta voi myös muuttua. Iskias, eli iskiashermon kautta tuleva hermokipu johtuu pääsääntöisesti välilevyn pullistumasta, hermon pinteestä tai ärsytyksestä nikamien rakenteissa. Ikääntyneimmillä välilevyjen kulumat ja nikaman rakenteen muutokset aiheuttavat myös erilaisia pinteitä eli stenoosia. Hermopinteet yleensä ovat toispuolisia, mutta paine saattaa tulle myös keskelle selkäydintä ja molempiin jalkoihin. 90% pullistumista kohdistuu kahteen alimpaan välilevyyn L4/5 tai L5/S1. Heijasteet voivat kulkeutua aivan varpaisiin asti tai jäädä ylemmäs sääreen tai takareiteen. Kiropraktisilla, neurologisilla ja ortopedisilla tutkimuksilla voidaan mahdollisesti määrittää mikä tai mitkä hermojuuret ensisijaisesti ovat pinteessä. 

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
Välilevyjen pullistumat ja niiden aiheuttamat iskiashermon oireet ovat yllättävän yleisiä. Jokaisella ne esiintyvät eri tavalla. Ongelman lähde nikamien tasolla ja heijaste oireet eivät usein seuraa ”oppikirjan” määritelmää, vaan tilannetta täytyy tutkia huolella. Melkein kaikilla on kipua selässä, osalla tuntomuutoksia jaloissa ja harvemmilla lihasten heikkoutta. Muutokset jalkojen heijasteissa ja lihasten toiminnassa ovat usein hyvin pieniä. Siksi huolellinen tutkimus on tärkeää. Esimerkiksi refleksien puuttuminen tai varpailla kävelyn epäonnistuminen on harvinaista. Magneettikuvat ovat hyödyllisä. Kuvat pitää yhdistää tutkimuslöydöksiin.

MEIGEN SYNDROOMA (Ylälannerangan hermojen ahtauma)

YLEISTÄ:
Maigne- syndrooma on vähän tunnettu, mutta hyvin yleinen oireyhtymä. Tällöin ylälannerangan hermot aiheuttavat oireita, jotka voivat heijastella nivusiin, etureisiin, SI-nivelen seudulle tai antaa lantion sisäistä kivun tunnetta. Alalanneranganhermot muodostavat iskiashermon ja hermottavat reiden takaosan ja jalkaterän lihaksistoa. Ylälannerangan hermot hermottavat mm. nivusien alueen, etureidet ja lähentäjät. Ylälannerangan alue on usein hyvin jumissa nikamien tasolta, joka voi vaikuttaa hermojen normaaliin toimintaan. Alueelle tulee harvemmin pullistumia. Yliliikkuvaan paikkaan, eli alaselkään tulee enemmän rappeumaa ja pullistumia.

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
Lannerangan yläosan ja rintarangan alaosan alue on ehkä jäykin alue koko selkärangassa. Lannerankojen ylimpien hermojen ahtaumat ja niiden heijasteet ovat yksi vähiten ymmärrettyjä ongelmia kiropraktikon näkökulmasta, mutta melko yleinen. Suurimmalla osalla asiakkaista siellä on huomattavia toimintahäiriötä normaalissa nikamien liikkuvuudessa. Tämä aiheuttaa ongelmia hermoston normaalissa toiminnassa ja erilaisia hermoperäisiä kipuja tai tuntomuutoksia voi syntyä. Alueen manipulaatio ja mobilisaatio usein auttaa selkeästi potilaan oireisiin. 

KÄSIEN JA HARTIA-ALUEEN PUUTUMINEN

YLEISTÄ:
Monet olkapäiden alueen tai käsien puutumiset tai kipu heijasteet tulevat kaularangan tasolta. Kaularangan alaosan nikamien rakenteet usein mekaanisesti rasittuvat makaanisesti väärin, johtuen huonosta pään ja rintarangan asennosta. Alakaularangan nikamien välilevyt madaltuvat ja rappeutuvat sekä hermojuuriaukot ahtautuvat, aiheuttaen erilaisia heijaste oireita hartiaan, olkapäihin tai käsiin asti. Useimmiten kliinisesti havaittavissa oire on ulnaarishermon pinnetila, jossa heijaste voi tulla alas käteen asti jolloin pikkusormi ja nimetön puutuvat. Hermojen aiheuttama ärsytys aiheuttaa usein sekundaarisena oireina eriasteisia lihasperäisiä kireyksiä ja särkyjä, jotka eivät palaudu ennen kuin hermonärsytys vähenee.

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
Kliinisesti hyvin suurella osalla potilaista joilla on hartioihin, käsiin tai lapaluihin heijasteoireita on suurin syyllinen kaularangan alaosan hermojen ahtautuminen ja eri asteinen ärtyminen. Usein kaularankaa tutkiessa pystytään tuottamaan osittaisia heijastekipua ja kaularangan nikamien rakenteet ja hermot ovat huomattavasti ärtyneemmät oireiselta puolelta. Hoitona onkin ensisijaisesti auttaa kaularankaa ja rintarankaa toimiaan paremmin jos siellä löytyy ongelmia ja myös hoitaa paikallisesti pehmytkudoksia, jotta hermoston toiminta ja lihasten kireys palautuu normaaliksi. Oikea diagnoosi ja oikea manipulaatiohoito on usein ensisijaisen tärkeää.

THORACIC OUTLET SYNDROME (TOS)

YLEISTÄ:
Suomeksi TOS tarjoiittaa rintakehän yläaukeaman ahtaumaa, joka voi vaikuttaa hermokudosten tai verisuonten toimintaan. Hermopunokset (brachial plexus) voi ahtautua nikamien tasolta kaularangasta, kaulan scaleniuslihasten välistä, solisluun alta tai kainalossa, useimmiten pienen rintalihaksen alta. Kliinisesti olen havainnut suurimman osan ongelmista tulevan kaularangasta ja sitten usein ahtaumaa löytyy kainalon alueelta, johon vaikuttavat useat lihakset, esimerkiksi pienirintalihas, jonka alta hermot ja verisuonet käteen kulkevat. Ahtaumaa voi olla useammassa osassa, tällöin puhutaan ”double crush syndroomasta.”

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
TOS-oireissa suurin ongelma on usein kaularangan alaosan hermojen ärtyminen nikamien tasolla, kuten lähes kaikissa käsien- ja hartia-alueen puutumisissa. Yleisin oire on pikkusormen ja nimettömän puutuminen, eli ulnaarishermon heijaste. Seuraavaksi yleisin on eu- ja keskisormien puutuminen, eli mediaalihermon heijaste. Hoitona on vapauttaa hermojen toimintaa kaularangan tasolta sekä vapautaa lihaksistoa, erityisesti rintalihasten ja kainalon alueelta. Rintarangan liikkuvuuden lisääminen ja asento ergonomia ovat tärkeitä asioita huomioida.

RANNEKANAVAN AHTAUMA, carpal tunnel syndrome (CTS)

YLEISTÄ:
Rannakanavan ahtaumaksi kutsutaan tilannetta, jossa käsi puutuu tai kipuilee sormiin asti. Yhtenä ahtauman paikkana saattaa olla ranteen alue, jossa hermoilla ei ole tilaa liikkua kunnolla. Kaikissa käsien hermoperäisissä oireissa pitää ajatella ja osata tutkia tilanne koko hermojen matkalta kaularangasta asti. Mediaalihermo, joka aiheuttaa oireyhtymän on usein myös toimintahäiriöinen muualta. Rannekanava oireyhtymään saa usein tehokkaasti apua manuaalisesta hoidosta.

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
Erittäin tärkeää tutkia ja hoitaa tarvittaessa koko hermon matkalta käden , olkapään ja kaularangan toimintaa. Rannekanvavan oireyhtymän ongelmia aiheuttaa usein mediaalihermon ahtautuminen ja ärtyminen kyynärvarressa pronator teres lihaksen alla, josta hermo kulkee. Tämä on hyvin tärkeää tutkia ja hoitaa tarvittaessa. Ranteessa on kahdeksan pientä luuta, jotka mahdollistavat ranteen liikkuvuuden. Keskellä rannetta on lunate-niminen luu, joka sijaitsee rannekanavan tunnelissa ja voi painaa hermoa ja aiheuttaa näin oireita. Tällöin oikea manipulaatio hoito on ensisijaisen tärkeää.

LAPALUUN ALUEEN HEIJASTEKIPU

YLEISTÄ:
Lapaluiden alueelle tuleva kipu tai särky, joka tuntuu usein lihasperäiseltä jumilta. Kipu saattaa tulla kaularangan alaosan hermojen heijasteista. Kipu ei usein ole lähtenyt pois hieronnalla tai harjoitteilla ja se tuntuu olevan syvemmällä. Tuntemuksia tulee useimmiten lapaluun ja selkärangan väliselle alueelle, mutta myös lapaluun nalle tai kylkeen päin. Joskus myös suoraan rintalihaksen alueen tuntemuksia voi tulla alakaularangan hermoista.

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
Lapaluun ja selkärangan välissä on kipualue, joka on usein melko häiritsevä ja liittyy johonkin asentoon tai kuormitukseen. Oman kokemuksen mukaan suurimmalla osalla tämän alueen kipu tulee nikama-kylkiluuliitoksen ärtymisestä. Seuraavaksi yleisin on hermon heijastekipu kaularangan alaosasta. Kaularangan alaosasta tulee hermo lapaluun ja selkärangan väliin ja aiheuttaa usein kipua ja lihasten kiristystä alueella. Kolmanneksi tyypillisin on lihasten krooninen ärtyminen. Usein kyse on sekoituksesta kaikkea edellämainittua. Oikea diagnoosi ja hoito on tärkeää. Useilla ihmisillä on vuosikausia kestäneitä tämän alueen kiputiloja ja lihaskiristyksiä kyseisellä alueella ja erityisesti kaularangan hermojen ärsytys ja heijastekipu jää usein huomioimatta.

RINTAKEHÄN JA KYLJEN ALUEEN HEIJASTEKIPU

YLEISTÄ:
Selässä oleva toimintahäiriöinen nikama ja siihen liittyvät kylkiluut saattavat aiheuttaa tuntemuksia selkään, mutta myös heijastekipua kylkeen tai rintakehän puolelle eteen aina rintalastaan asti. Useimmiten heijastekipu tulee kylkivälihermoa pitkin. Kipu voi tuntua myös pelkästään etupuolella rintalastan tai kylkien alueella, eikä selässä tunnu mitään. Kylkiluut liittyvät nikamiin kahdella pienelle nivelellä. Näiden nivelten kuuluu liikkua ja myötäillä kaikissa rintakehän liikkeissä ja hengityksessä. Näihin niveliin saattaa tulla myös toimintahäiriöitä, jotka voivat tuntua hyvinkin kipeiltä paikallisesti ja aiheuttaa kylkivälihermojen ärsytystä, joka voi säteillä etupuolelle asti.

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
Kliinisesti tutkimalla pystyy usein löytämään ongelmallisen alueen selkärangasta tai kylkiluiden alueelta, jos ongelma johtaa sieltä juurensa. Useimmiten nikamien tai fasettinivelien ongelmia on vielä kylkiluu nikamaliitokset, joiden kuuluu liikkua melko paljonkin, mutta voivat antaa myös voimakasta ärsytystä jos niihin tulee toimintahäiriöitä. Oikea manipulaatio hoito on ensisijaisen tärkeää jos ongelma on nikaman tai kylkiluun alueella.

T4- SYNDROOMA

YLEISTÄ:
T4- syndrooma tunnetaan oireena, joka voi johtua autonomisen hermoston ärsytystilasta ylärintarangassa ja aiheuttaa tuntemuksia päähän tai käsiin. Mekanismia ei tarkkaan tunneta kirjallisuudessa, mutta kliinisesti olen havainnut rintarangan tasolta tulevan heijastekipua tai puutumista käsiin, joka ei johdu kaularangasta. Syynä pidetään sympaattisen hermoston ärsytystilaa, joka tulee rintarangan tasolta, mutta kulkee keskushermoston kutta käteen. Sympaattisen hermoston ketjut kulkevat juuri nikama-kylkiluuliitosten alla ja ovat helposti ärsytettävissä jos paine niihin kohdistuu väärin. Rintaranka on useimmilla hyvin jäykkä ja sinne alueelle kiinnittyy paljon lihaksia, joten usein alueella on ongelmia nikamien tasolla joista ongelma saa alkunsa.

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
Kliinisesti tätä kyseistä ongelmaa on vaikea diagnosoida, mutta yllättävän usein rintarankaa painellessa ja tutkiessa sieltä voi tulla heijaste oireita käteen. Tuntemuksia voi tulla melko alhaaltakin rintarangasta käteen. Oikeiden toimintahäiriöisten nikamien ja kylkiluuliitosten löytäminen ja hoitaminen oikealla tavalla on tärkeää, jotta tilannetta saadaan paremmaksi. Oireet voivat ärtyä jopa ensin kun käsittelyä aloitetaan, mutta sitten ne vähenevät kun nikamien toiminta paranee ja ärsytys vähenevät.

FASETTINIVELTEN HEIJASTEKIVUT

YLEISTÄ:
Kaularangan fasettinivelien toimintahäiriöt ja väärä kuormitus voi aiheuttaa nikamaperäistä heijastekipua eri paikkoihin hartianseutua. Esimerkiksi yläniskan alueelle C 2/3 nikamista tai hartianseudulle C 5/6 nikamista ja C 6/7 alueelta ihan lapaluun seudulle asti. Nämä kipuheijasteet voivat aiheuttaa lihasten kiristymistä ja tuntua lihasperäiseltä kivulta, mutta ongelma ei muuta kuin hetkellisesti jos käsitellään pelkästään lihaksia. Alaselässä vastaavasti ylälannerangan fasettinivelet antavat lannerangan ja kyljen alueenne tuntemuksia ja alalannerangan fasetit pakaraan ja takareiteen asti.

KIROPRAKTIKON NÄKÖKULMA:
Kliinsesti potilaan kaularankaa tutkiessa, usein löytyy hyvin ärtyneitä nikamia ja fasettinivelien alueita. Näiden heijasteet ja niiden tuomat oireet ja lihasten ja faskioiden kiristyminen on usein väärin ymmärretty. Jos kaularangan nikamissa on ärsytystä ja toimintahäiriöitä ne automaattisesti aiheuttavat eritasoisia oireita ja ongelmia myös muualla kuin paikallisesti. Siksi oikeiden nikamien toiminnan palauttaminen on ensisijaisen tärkeää. Lanneranganssa on usein tilanne se, että alin tai alimmat nikamat saattavat olle yliliikkuvia ja vastaavasti ylälannerangan nikamat jumissa. Aina ei ole hyvä manipuloida jo yliliikkuvia nikamia, vaan liikkeen ja paineen vähentäminen tulee kun saadaan liikettä usein muualle.LUE LISÄÄ

Scroll to Top