Ryhtitesti: Rintarangan asennon vaikutus

Ryhtitesti: Rintarangan asennon vaikutus

Testaa videolla oleva testi kotona. Tässä testissä huomaat hyvin konkreettisesti miten rintarangan asento vaikuttaa suoraan kaularangan ja olkanivelen liikerataan. Kun rintaranka jäykistyy tai istumme paljon huonossa asennossa, alkaa pää työntyä eteenpäin, aiheuttaen huomattavan suuren kuormituksen kaularangan nikamille ja välilevyille sekä päätä kannattaville lihaksille. Kun liikutamme päätämme tässä huonossa asennossa, ei nikamien eli nivelten rakenteen ja lihakset kuormitu oikealla tavalla, jolloin osa liikkuu liikaa ja osa liian vähän. Näin alkaa vääränlaisen mikrokuormituksen aiheuttamia ongelmia kertyä nikamien ja välilevyjen tasolla, joka johtaa lisääntyneeseen lihasten jännitykseen. Usein alakaulararanka liikkuu liikaa ja vastaavasti yläniskan ja rintarangan yläosan liike vähenee.

Pään työntyessä eteenpäin, hartiat menevät eteenpäin ja niiden mukana lapaluu liikkuu myös ylös ja sivulle. Tämä vaikuttaa suoraan olkanivelen liikkeeseen rajoittaen olkaniveltä liikkumasta vapaasti ja aiheuttaen kiertäjäkalvosinlihasten jänteiden pinne tiloja. Samoin osa niskan, hartia ja olkanivelen lihaksista on jatkuvassa venytyksessä tilassa, jotkin lyhentyneessä, jotkin jännittyneinä, jotkin aliaktiivisina. Pään työntyessä eteen alkaa myös hyvin usein kaularangan alaosan hermojuurten ärsytystä ilmaantua, joka usein vaikuttaa olkalihasten toimintaan tai antaa erilaisia heijastekipuja hartiaseudulle tai käteen.

Työasennot, istuma-asennot tai kävely ryhti on tärkeä ylläpitää mahdollisimman hyvänä, jotta nikamat, välilevyt ja ligamentit sekä ja lihas- ja lihaskalvorakenteet kuormittuvat mahdollisimman oikein.

Käyn videolla läpi ryhtitestin. Testaa kotona.

Hoidetaan syitä, vain ei oireita! Varaa aika hoitoon!

Scroll to Top