Kiropraktikon alkututkimus

Kiropraktikon alkututkimus

”Tärkein asia, jonka olen oppinut arvostamiltani kiropraktikkomentoreiltani on: tee aina huolellinen ja kattava alkututkimus. Vain sitten voit tietää mikä potilaalla todennäköiemmin on, mistä ongelma voi johtua ja mitä sinä voit tehdä auttaaksesi häntä. Kun sinulla on nämä tiedot, voit rehellisesti kertoa potilaalle löydökset ja hoitosuunnitelmasi hänen auttamisesksi.”

Esimerkiksi alaselkäkipu voi johtua todella monesta asiasta. Jokaisella ihmisellä se ilmenee aina omalla tavallaan ja siihen on vaikuttanut voimakkaasti ihmisen eletty elämä ja nykyinen tilanne, joka on aina yksilöllinen. Ilman hyvää tutkimusta ja haastattelua, tehdään sokkona hoitoa ja se olisi sama kuin lääkäri määräisi antibioottia virusinfektion hoitoon. Sekin voi auttaa joskus, kuten sokkona tehty hoito.

Kiropraktikon koulutuksessani, Etelä Walesin yliopistossa (University Of South Wales, WIOC) minulle sanottiin, että hyvä ja huolellinen haastattelu, jossa asiakas saa rauhassa kertoa omat ongelmansa ja kiropraktikko kysyy oikeita kysymyksiä, paljastavat 80% diagnoosista. Tämä pitää usein paikkansa.

Kaikki muut ammatttikunnat ennen projektinsa aloittamista tekevät tarkat suunnitelmat ja laskelmat mitä ja miten aloitetaan tekemään ja minne pyritään. Kun teet keittiöremontin, niin uskon suurimman osan ihmisistä viettävän aika paljon aikaa sen suunnitteluun ja haluat varmasti hyvän lopputuloksen. Toteutukseen voi tarvita erialojen ammattilaisia, joilla jokaisella on omat suunnitelmansa tehtynä.

Samoin tapahtuu muiden hoitoallalla toimiven koulutettujen ammattilaisten kanssa: Lääkäri ottaa verikokeita ja sydänkäyriä, hammaslääkäri tutkii tarkasti ja kuvantaa hampaat, fysioterapeutti tekee erilaisia testejä, jotta voi tehdä johtopäätöksiä ja ohjata hoitoaan ja ohjeitaan oikein…vain testaamalla ja tutkimalla voidaan saada tietoa.

Onneksi aina ei tarvitse tehdä isoja remontteja, mutta huonosti tehty tutkimus tai ilman suunnittelua, on hyvin todennäköistä, että pienemmätkään asiat eivät tule kunnolla tehtyä tai ei edes tehdä oikeita asioita. Monet asiat voivat antaa hetkellistä apua vaikka ei tehtäisi ihan juuri oikeita asioita. Siksi kovin eri tavoin voi saada hetkellistä muutosta.

Kiropraktikon alkututkimuksen vaiheet

 1. Haastattelu, esitietolomakkeen ja mahdollisten lääkärinlausuntojen ja kuvien läpikäynti
 2. Potilaan tutkiminen
 3. Löydösten läpikäyminen ja hoitosuunnitelman tekeminen

Käyn alla läpi lyhyesti alkututkimuksen vaiheet ja mihin niilla pyritään. Keskeisintä on selvittää hoitajan näkökulmasta kolme asiaa:

 1. Mikä tai mitkä kudokset tai asiat antavat potilaalle kipua.
 2. Mitkä ovat toiminnalllset ongelmat potilaan kehossa, jotka voivat aiheuttaa tai ylläpitää ongelmaa.
 3. Mitkä asiat ovat normaalin paranemisen esteenä tai hidasteena: patologiset muutokset kudoksissa, ergonomia, eri stressitekijät, liikkeen puute tai liikaa rasitusta ja erilaiset mielen ja elämän haasteet.

Kun näihin asioihin saadaan selvyyttä alkututkimuksella, tehdään hoitoa todennäköisemmin oikeaan suuntaan. Jokainen terapeutti tietää ja osaa vain oman alansa, joten on tärkeää ymmärtää myös, että hyvään lopputulokseen päästäkseen voi tarvita erialojen tarapeutteja. Ennen kaikkea kuitenkin ihmisen omaa sitoutumista ja panosta.

Kaikille ei tarvitse tehdä kaikkia testejä, vaan tutkitaan yleinen tilanne ja sitten tarkemmin ongelmaan mahdolliset liittyvät kehonosat ja kudokset erilaisin testein. Ihminen on suljettu toiminnallinen ketju, jossa kaikki vaikuttavat kaikkeen. Koska olemme pystyasennossa toimiva homo sapiens, niin selkärankamme ja pään toimintaan vaikuttavat huomattavasti erityisesti lantio ja jalat.

Alla video alkututkimuksesta.

1. Haastattelu ja esitietolomakkeen läpikäynti kesto 20-30 min

Ennen vastaanotolle tuloa asiakas on täyttänyt esitietolomakkeen. Lomakkeessa kysytään seuraavat asiat: 1. Potilaan ongelmat ja niiden kuvaaminen, 2. Aikaisemmat hoidot, tutkimukset ja lääkitys, 3. Terveydentila ja todetut perussairaudet, 4. Ravintoon liittyvät asiat, 5. Liikunta ja muut harrastukset, 6. Tavoitteet hoidosta

Käyn ensin esitietolomakkeen läpi ja kysyn siitä tarkentavia kysymyksiä. Sen jälkeen asiakas kertoo pääongelman tai ongelmat joihin hakee apua. Näistä kysyn tarkentavia kysymyksiä, jotta ongelmien mahdollinen historia, ongelman syntyminen ja nykytilanne saadaan kartoitettua.

2. Potilaan tutkiminen 20-40 min

Kiropraktikon tutkimus perustuu seuraavin testeihin tai tekniikoihin:

 1. Ortopediset testit
 2. Neurologiset testit
 3. Lihasten ja nivelten liikeradan testaus
 4. Lihasten aktivaation testaus
 5. Kiropraktinen palpointi selkärankaan, muihin niveliin ja pehmytkudoksiin
 6. Toiminnallisia ja muita funktionaalisia testejä, esim. kyykky, taspaino ja kävely
 7. Röntgen- tai magneettikuvien analysointi yhdistettynä manuaaliseen tutkimukseen

Teen tutkimukset vaiheittain. Ensin testaan asioita seisten.  Sitten tutkin potilaan istuen, jonka jälkeen selin ja viimeiseksi päinmakuulla. Näin pystytään tekemään useita testejä ja esimerkiksi selkärangan ja lantion tutkiminen on tärkeää kahdella eri tavalla, istuen ja maaten. Eri asennossa tulee paine eritavalla kuormittamaan kudoksia.

3. Löydösten ja hoitosuunnitelman läpikäyminen potilaan kanssa 20-30 min

Tutkimuksen jälkeen käyn asiakkaan kanssa läpi löydökseni. Tämä pitää sisällään kolme asiaa, joita olen pyrkinyt selvittämään.

 1. Mitkä kudokset antavat kipua tai ovat ongelma
 2. Mitkä ovat toiminnalliset ongelmat selkärangan tai muiden nivelten tasolta, jotka voivat vaikuttaa potilaan ongelmiin. Mitkä eri ortopediset, neurologiset testit olivat positiiviset ja oliko muita havantoja.
 3. Näiden testilöydösten lisäksi käydään läpi tarvittaessa muita haastattelussa, historiassa tai tutkimuksessa esille tulleita asioita, jotka voivat vaikuttaa potilaan ongelmaan.

Kun tilanne on käyty yhdessä läpi, ehdotan potilaalle hoitosuunnitelmaa, jota lähdetään toteuttamaan yhdessä. Hoitosuunnitelma sisältää usein kolme vaihetta: 1. akuutti vaihe mahdollisen kivun lieventämiseen, 2. muutos vaihe, jossa toiminnallisille ongelmille pyritään saamaan muutoksia ja 3. ylläpitovaihe halutun tilanteen ylläpitoon ja ongelmien ennalta ehkäisyyn.

Mahdollisia lisätutkimuksia on välillä tarpeen tehdä, joten saatan suositella esimerkiksi röntgen- tai magneettikuvien ottamista ennen hoidon aloittamista lisätiedon saamiseksi.

Pienemmät vaivat, nuori ikä ja yleisesti terve keho auttavat paranemisessa ja ongelmat muuttuvat usein parempaan paljon nopeammin, joten pitkiä hoitoja ei aluksi tarvita. Moni asia on krooninen taustaltaan ja voi johtua vuosien väärästä nivelien tai nikmien väärästä toiminnasta ja kehon eri asennoista. Tällöin hyvä hoitovaste kestää pidempään ja vaatii ylläpitoa enemmän. Nämä ovat kaikki yksilöllisiä asioita.

Hoitosuunnitelmani sisältää pääsääntöisesti kaksi erilaista aloitusvaihetta:

 1. Pienemmille ongelmille: Kolme hoitokertaa kahden viikon sisään. Yksi hoito voi olla kestoltaan 30 tai 45 min.
 2. Kroonisimmille ongelmille: Kuusi hoitokertaa kolmen viikon sisään, eli kaksi kertaa viikossa, 30 tai 45 min.

Alotusvaiheen jälkeen arvioidaan tilanne ja hoidon tarve jatkon kannalta. Joka hoitokerta tuo lisätietoa potilaan tilanteesta ja miten se reagoi tehtyihin hoitohin.

Valmiita reseptejä ei ole kuin perunamuusin tekemiseen, mutta ei ihmisten hoitamiseen, johon vaikuttavat todella monet asiat. Kun tehdään hyvä tutkimus, selvitetään taustat ja lähdetään hoitamaan systemaattisesti on todennäköisempää päästä eteen päin ja saada oikeita asioita tehtyä.

Tervetuloa hoitoon! Hoidetaan syitä, ei vain oireita!

Scroll to Top