Esimerkki kiropraktikon hoidosta

Esimerkki kiropraktikon hoidosta

Kiropraktikon ydinosaamisena voidaan pitää erityisesti nivelten, nikamien ja hermoston oikean toiminnan tutkimista ja hoitamista kattavasti erilaisin testein ja tekniikoin. Ongelmien taustasyiden selvittäminen, sekä syihin, eikä vain oireisiin, kohdistuvien oikeiden hoitojen tekeminen. Nämä asiat ovat avainasemassa potilaan tilanteen parantamiseksi.

”Kiropraktikkona en keskity esimerkiksi lihasten käsittelyyn ensisijaisesti, vaan hoidan syitä syvemmältä.”

Potilas kokee kehonsa ongelmat usein esimerkiksi erilaisina selän- tai niskahartiaseudun kipuina, lihasten jumeina tai jäykkyytenä.  Neurologisesti hermoston ja nivelten oikea toiminta mahdollistaa lihasten oikean toiminnan. Jos nivelten, nikamien tai hermoston tasolla on ongelmia, ei paranemien voi tapahtua kunnolla vain hoitamalla tai aktivoimalla lihaksia.

Yksinkertaistettuna: tekemäni kiropraktikon hoito pyrkii löytämään kehon nivelien, nikamien ja hermoston tasolta toiminnallisia ongelmia, jotka ovat luoneet yhtenä tekijänä ongelman potilaan kehossa.  Hoitona käytetään niveliin tai nikamiin usein manipulaatiota, jolla pyritään palauttamaan nivelen tai nikaman normaalia toimintaa. Näin mahdollistetaan kehon lihaksiston ja eri kudosten, mukaanlukien väilevyjen, oikeanlainen kuormitus. Näin kivut tai muut potilaan ongelmat voivat lähteä parantumaan.

Käytän hoidoissani kahta hoitoaikaa: 

  1. Perus hoitoaika 30 min. Tästä  noin 25 min on potilaan kanssa ja 5 min varattuna kirjaukseen ja valmisteluun.
  2. Pidempi hoitoaika 45 min. Tästä noin 40 min on  potilaan kanssa ja 5 min varattuna kirjaukseen ja valmisteluun.

Alkutututkimuksessa teen hoitosuunnitelman yhdessä asiakkaan kanssa. Tällöin arvoin hoidon kokonaisuuden ja yksittäisen hoitokäynnin ajan tarpeen. Jos ensisijainen tarve on esimerkiksi manipulaatiohoitoon, riittää siihen 30 minuutin aika. Jos on tarvetta muuhun tai on jotain muuta erityistä, on hoitoaika suositukseni 45 minuuttia.

Potilaalla saattaa olla vaikka kolme erilaista ongelmaa kehossa, jotka ovat tulleet ilmi alkututkimuksessa. Perus hoitoaikana keskitymme yleensä tärkeimpään potilaan ongelmaan. Kaikkea ei voi kukaan terapeutti hoitaa huolellisesti kerralla kunnolla. Siksi tärkeä selvittää yleensäkin miksi useampia vaivoja on, vai onko niillä jokin yhteinen syy. Oireita voi olla useampia, mutta syitä on usein vähemmän.

Perus hoitoaika 30 min sisältää seuraavat asiat

  1. Potilaan tilanteen päivitys. Kipu ja toiminnallisuus.
  2. Potilaan tutkiminen, joka määrää mitä tehdään kyeisellä hoitokerralla.
  3. Potilaan hoitaminen
  4. Hoidon jälkeinen tarkastus
  5. Jatko-ohjeet
  6. Hoitokäynnin kirjaus

Alla video potilaan perus hoitoajasta ja niskahartia ongelman hoidosta. Videon alla tarkempi kuvaus hoidon vaiheista sekä hoidossa käytettävistä tekniikoista.

1. Potilaan tilanteen päivitys

Tarkistan potilaan tiedot ja hoidon etenemisen ennen kun haen potilaan sisälle huoneeseen. Huoneessa potilas antaa päivityksen tilanteestaan ja valmistautuu hoitoon ottamalla vaatteita samalla pois. Potilas kertoo lyhyesti miten on tilanne mahdollisesti muuttunut edelliseen kertaan nähden. Huomioidaan kahta asiaa: 1. Muutoksia kehon tai kehonosan toiminnallisuudessa esimerkiksi arjessa tai töissä ja 2. muutoksia kivun laadussa ja määrässä. Kirjaan samalla ylös mahdolliset muutokset.

2. Potilaan tutkiminen

Tutkin seisten, istuen ja tarvittaessa makuulta tietyt testit. Näillä testeillä seuraan toiminnallisia muutoksia ja muutoksia kivun määrässä ja laadussa. Lähes kaikilta tutkin aina lantion ja selkärangan huolellisesti. Tutkimuksen jälkeen päätän, mitä asiaa kyseisellä hoitokerralla lähdetään tekemään. Tutkimus siis ohjaa hoitoa, ei kipua aiheuttava paikka. Kipu on usein muualla kuin ongelma.

3. Potilaan hoitaminen

Perus hoitoaikana teen ensisijaisesti manipulaatio hoitoa. Se on se erityisosaamisen alue, johon vain kiropraktikon yliopistokoulutus antaa vahvan pohjan. Manipulaatio voi kohdistua selkärangan nikamiin, lantioon tai raajojen niveliin. Manipulaatiolla pyritään asteittain palauttamaan ongelma nivelen tai nikaman normaalia toimintaa, jolloin kehon asento, nivelien liikeradat, hermopinteet tai lihaskireydet voivat muuttua paremmaksi.

4. Hoidon jälkeinen tarkastus

Aina kun olen tehnyt jotain käsittelyä, niin teen tarkastuksen hoidon jälkeen. Tällöin huomioin yhdessä potilaan kanssa, että onko jokin asia muuttunut. Seuraan liikeratoja, ortopedisia testejä ja toiminnallisuutta. Teen myös huomioita kivun määrästä ja laadusta hoidon jälkeen. Muutokset voivat olla aluksi pieniäkin, mutta kertovat tilanteen etenemisestä. Samalla potilas tulee tietoisemmaksi kehostaan ja mahdollisista muutoksista.

5. Jatko-ohjeet

Hoidon jälkeen vaihdamme muutaman sanan jatkosta. Jos on jotain erityistä huomioitavaa, jota potilaan olisi hyvä huomioida tai tehdä ennen seuraavaa hoitoa, käymme sen läpi. Hoitosuhde on aina kuin urheilijan ja valmentajan välinen valmennussuhde, jossa molemmat, hoitaja ja hoidettava ovat koko ajan tietoisempia siitä miten keho reagoi erilaisiin tilanteisiin ja minne suuntaan on mentävä.

6. Hoitokäynnin kirjaus

Potilaan lähdettyä kirjaan potilaan käynnin tiedot ylös. Kirjaan aina mitä tutkimuksessa havaitsin, mitä hoitoja tein ja mitkä olivat lopputarkastuksen huomiot. Jos on jotain suosituksia tai jatko-ohjeita keskustetu niin kirjaan ne myös ylös. Tämä vie usein noin 5 min aikaa, joten potilaan huoneessa olo aika on maksimissaan 25 minuuttia, jolloin 5 minuuttia jää aikaa kirjaamiselle.

Erilaisia hoitotekniikoita käytän aina potilaan tarpeen mukaisesti. Kiropraktikkona ensisijaisesti käsittelen potilasta nivelten ja nikamien manipulaatiolla. Usein se sisältää 2-4 erilaista manippulaatiota tai mobilisointia. Perus hoitoaikana en usein hoida pehmytkudoksia, koska se vaatii enemmän aikaa, mutta välillä teen lyhyesti myös niitä. Tämä on usein ART-tekniikkaa yhdelle tai kahdelle lihakselle tai Dry Needling- akupunktiota lihasten triggerpisteisiin. Jos potilas tarvitsee enemmän pehmytkudoshoitoa, tarvitsee huomiota useampaa paikkaan kerralla, on pidempi hoitoaika tarpeen.

Määrä ei korvaa laatua ja manipulaatio hoito ei olekaan määrästä ja ajasta kiinni. Maailman parhaat kiropraktikot tekevät vain vähän, vain oleellisen, muuttaakseen potilaan tilannetta parempaan. Jos tehdään liikaa kerralla, ei tiedetä mikä auttaa ja mikä ei.

Manipulaatio hoitona on lyhyt. Sitä ei voi verrata esimerkiksi lihasten hierontaan. Hyvä tutkimus, jotta tietää mitä tehdään, miksi tehdään ja minne tehdään, vie hieman aikaa. Oleellista on, että tekee oikeaan paikkaan oikeaa käsittelyä. Siksi on osattava tutkia, esimerkiksi selkäranka ja lantio hyvin huolellisesti.

Kiropraktikon manipulaatio on hyvin tarkkaa ja turvallista, eikä sinnepäin tehtävää rangan vääntelyä, joka naksauttaa jotain jossain. Kiropraktikot käyttävät itseasiassa termiä adjustointi manipulaation sijaan.

Tervetuloa hoitoon! Hoidetaan syitä, ei vain oireita!

Scroll to Top