Kiropraktikon hoito, pidempi hoitoaika

Kiropraktikon hoito, pidempi hoitoaika

Yliopisto koulutettu kiropraktikko on koko kehon tuki- ja liikuntaelimistön asiantuntija. Oman koulutukseni olen käynyt Etelä Walesin Yliopistossa, jossa koulutusta järjestää Walesin Kiropraktinen Instituutti. (University Of South Wales, WIOC). Kiropraktikko ei ole pelkästään selkärangan hoitoon erikoistunut terapeutti, vaikka se on keskeisessä osassa kiropraktikon työtä ja hoitoa. Yliopistokoulutuksen olennaisena osana on ymmärtää mm. kehon anatomiaa, fysilogiaa, biomekaniikkaa, ja hermoston toimintaa. Ymmärtää siis miten koko elimistö ja erityisesti miten tuki- ja liikuntaelimistö toimii.

Kun ymmärretään kehon normaalia fysiologiaa, voidaan ymmärtää mitkä kaikki asiat voivat vaikuttaa esimerkiksi erilaisiin kehon kiputiloihin. Tätä tarkoittaa myös diagnosointi.  Tätä varten kiropraktikko osaa tehdä kattavasti erilaisia testejä ja tutkimuksia, jotta oikeat ongelman syyt voidaan saada selville.

Kiropraktikko erikoistuu tutkimaan ja hoitamaan selkärangan nikamien, lantion ja muiden nivelten tasolta ongelmien perussyitä. Palauttamalla nivelen normaalia toimintaa manipulaatiolla, palautetaan hermoston ja lihaksiston mahdollisuus toimia oikealla tavalla. Manipulaatiohoito nikamille tai muille nivelille on kuitenkin vain yksi hoitomuoto. Usein erittäin oleellinen ja tarpeellinen kun hoidetaan potilaan ongelmia.

Koska työni keskittyy paljon kehon toiminnallisuuden parantamiseen, käytän työssäni myös tarpeen tullen erilaisia pehmytkudostekniikoita lihaksille tai ligamenteille. Käytössäni on myös erikoispöytä, jossa on moottorisoitu ominaisuus jolla voi tehdä tehokasta mobilisointia selkärangalle. Näin saadaan parempi hoitovaste. Joskus ongelmien syyt ovat enemmän pehmytkudoksissa, kuin nivelten tai nikamien toimintahäiriöissä. Kaikki eri kudokset, lihakset, ligamentit, hermosto ja nikamat toimivat aina yhdessä, joten erilaisia hoitokeinoja tarvitaan usein ongelmien hoidoissa.

Käytän hoidoissani kahta hoitoaikaa: 

 1. Perus hoitoaika 30 min. Tästä  noin 25 min on potilaan kanssa ja 5 min varattuna kirjaukseen ja valmisteluun.
 2. Pidempi hoitoaika 45 min. Tästä noin 40 min on  potilaan kanssa ja 5 min varattuna kirjaukseen ja valmisteluun.

Pidempää hoitoaikaa tarvitaan usein seuraavissa esimerkeissä:

 1. Hoitokäynnillä on tarpeen tehdä manipulaation lisäksi myös pehmytkudoskäsittelyjä lihaksille tai ligamenteille.
 2. Krooniset jäykkyydet esimerkiksi rintarangassa vaativat erikoistekniikoita mm. moottorisoitu mobilisointi.
 3. Samalla hoitokäynnillä hoidetaan esimerkiksi kahta eri paikkaa kehossa.
 4. Potilaan rajoittunut liikuntakyky tai esimerkiksi korkea ikä vaatii aikaa enemmän.
 5. Vanhalla potilaalla on uusi ongelma joka pitäisi tutkia tai potilas ei ole käynyt vastaanotolla yli 6 kk.
 6. Hoitokäynnillä käydään läpi esimerkiksi röntgen- tai magneettikuvia tai liikkuvuusharjoituksia.

Ongelmien kroonisuus ja vuosia, monesti vuosikymmenien aikana kertyneet kivut ja jumit eivät usein poistu myöskään hetkessä. Tällaiset asiat vaativat enemmän huomiota ja erilaisia tekniikoita, jotta kudokset lähtevät toimimaan normaalisti. Osan asiakkaiden kanssa aluksi voi tarvita pidemmän hoitoajan, mutta kun tilanne paranee voi lyhyempi hoitoaika riittää.

Pidempi hoitoaika 45 min sisältää seuraavat asiat

 1. Potilaan tilanteen päivitys. Kipu ja toiminnallisuus.
 2. Potilaan tutkiminen, joka määrää mitä tehdään kyeisellä hoitokerralla.
 3. Potilaan hoitaminen
 4. Hoidon jälkeinen tarkastus
 5. Jatko-ohjeet
 6. Hoitokäynnin kirjaus

Alla video pidemmästä hoitoajasta. Videolla esimerkki alaselkäkivun hoidosta. Videon alla tarkempi kuvaus hoidon vaiheista sekä hoidossa käytettävistä tekniikoista.

1. Potilaan tilanteen päivitys

Tarkistan potilaan tiedot ja hoidon etenemisen ennen kun haen potilaan sisälle huoneeseen. Huoneessa potilas antaa päivityksen tilanteestaan ja valmistautuu hoitoon ottamalla vaatteita samalla pois. Potilas kertoo lyhyesti miten on tilanne mahdollisesti muuttunut edelliseen kertaan nähden. Huomioidaan kahta asiaa: 1. Muutoksia kehon tai kehonosan toiminnallisuudessa esimerkiksi arjessa tai töissä ja 2. muutoksia kivun laadussa ja määrässä. Kirjaan samalla ylös mahdolliset muutokset.

2. Potilaan tutkiminen

Tutkin seisten, istuen ja tarvittaessa makuulta tietyt testit. Näillä testeillä seuraan toiminnallisia muutoksia ja muutoksia kivun määrässä ja laadussa. Lähes kaikilta tutkin aina lantion ja selkärangan huolellisesti. Tutkimuksen jälkeen päätän, mitä asiaa kyseisellä hoitokerralla lähdetään tekemään. Tutkimus siis ohjaa hoitoa, ei kipua aiheuttava paikka. Kipu on usein muualla kuin ongelma.

3. Potilaan hoitaminen

Perus hoitona teen ensisijaisesti manipulaatio hoitoa. Se on se erityisosaamisen alue, johon vain kiropraktikon yliopistokoulutus antaa vahvan pohjan. Manipulaatio voi kohdistua selkärangan nikamiin, lantioon tai raajojen niveliin. Manipulaatiolla pyritään asteittain palauttamaan ongelma nivelen tai nikaman normaalia toimintaa, jolloin kehon asento, nivelien liikeradat, hermopinteet tai lihaskireydet voivat muuttua paremmaksi.

Pehmytkudos käsittelyjä teen tarvittaessa lihaksille tai ligamenteille. Käyttämäni tekniikka on ensisijaisesti ART- tekniikkaa (Active Release Technique). Annan myös Dry-needling akupunktiota tarvittaessa. Siinä akupunktio neulalla pyritään vaikuttamaan lihaskudoksen treiggerpisteisiin niitä laukaisten.

Minulla on käytössäni erikoispöytä, jossa saadaan moottorisoidun liikkeen avulla liikettä selkärangan nikamiin ja kylkiluihin (motorised flexion distraction). Käytän tätä tehokasta tekniikkaa usein mobilisoimaan rintarankaa hoidon aluksi. Liikkeen avulla voidaan myös manipuloida tarvittaessa. Liike avaa nikamien fasettiniveliä hieman joten manipulaatio saadaan tehnytä helpommin.

4. Hoidon jälkeinen tarkastus

Aina kun olen tehnyt jotain käsittelyä, niin teen tarkastuksen hoidon jälkeen. Tällöin huomioin yhdessä potilaan kanssa, että onko jokin asia muuttunut. Seuraan liikeratoja, ortopedisia testejä ja toiminnallisuutta. Teen myös huomioita kivun määrästä ja laadusta hoidon jälkeen. Muutokset voivat olla aluksi pieniäkin, mutta kertovat tilanteen etenemisestä. Samalla potilas tulee tietoisemmaksi kehostaan ja mahdollisista muutoksista.

5. Jatko-ohjeet

Hoidon jälkeen vaihdamme muutaman sanan jatkosta. Jos on jotain erityistä huomioitavaa, jota potilaan olisi hyvä huomioida tai tehdä ennen seuraavaa hoitoa, käymme sen läpi. Hoitosuhde on aina kuin urheilijan ja valmentajan välinen valmennussuhde, jossa molemmat, hoitaja ja hoidettava ovat koko ajan tietoisempia siitä miten keho reagoi erilaisiin tilanteisiin ja minne suuntaan on mentävä.

6. Hoitokäynnin kirjaus

Potilaan lähdettyä kirjaan potilaan käynnin tiedot ylös. Kirjaan aina mitä tutkimuksessa havaitsin, mitä hoitoja tein ja mitkä olivat lopputarkastuksen huomiot. Jos on jotain suosituksia tai jatko-ohjeita keskustetu niin kirjaan ne myös ylös. Tämä vie usein noin 5 min aikaa, joten potilaan huoneessa olo aika on maksimissaan 25 minuuttia, jolloin 5 minuuttia jää aikaa kirjaamiselle.

Tervetuloa hoitoon! Hoidetaan syitä, ei vain oireita!

Scroll to Top