Nikaman manipulaation vaikutukset ja esimerkki C5 nikaman manipulaatiosta.

Nikaman manipulaation vaikutukset ja esimerkki C5 nikaman manipulaatiosta.

”Meillä on 24 nikamaa, eli niveltä. Näiden nivelien on suunniteltu liikkumaan tietyllä tavalla. Jos nikama, eli nivel ei liiku, voidaan nikaman liikerataa ja normaalia toimintaa palauttaa manipulaatiolla.”

Kiropraktiikka on ammatti, ei tekniikka, mutta kirorpaktikon ammattiin kuuluu olennaisena työkaluna nikamien manipulaatio. Kiropraktikot kutsuvat manipulaatiota nimellä ”adjustment”. Se kuvaa hyvin spesifiä manipulaatiota, jolla pyritään tiettyyn terapeuttiseen vaikutukseen. Sen opettelu ja taitaminen vie vuosia. Ei vain ”naksautella” jotain sen vuoksi, että se voi tuntua hyvälle. Kaikkella on fysiloginen ja terapeuttinen tarkoitus ja tavoite.

Kaiken taustalla on hyvä ymmärrys ihmisen mm. anatomiasta, fysiologiasta, neurologiasta, ortopediasta, radiologiasta, kivun mekanismeista ja biomekaniikasta. Näistä kaikista koostuu ymmärrys siitä mikä ongelma ihmisellä voi olla, mitkä asiat ovat siihen vaikuttaneet ja mitä ongelmalle voi tehdä.

Kiropraktkko erikoistuu tutkimaan, diagnosoimaan ja hoitamaan tuki- ja liikuntaelin ongelmia. Kehon lihaksiston, selkärangan, hermoston ja eri nivelten toiminnan ymmärtäminen kokonaisuutena on tärkeää. Miten kaikki liittyy toisiinsa. Erityisesti selkärangan ja lantion toiminnan ymmärtäminen on tärkeässä roolissa kirorpaktikon työssä. Monet kiropraktikot hoitavat myös paljon erilaisia ylä- ja alaraajojen ongelmia, kuten itsekin. Kiropraktikko, ei ole vain selkärankaan erikoistunut terapeutti vaan kattava yliopistokoulutus antaa valmiudet tutkia, diagnosoida ja hoitaa lähes kaikkia kehon tuki- ja liikuntaelin ongelmia. Kaikkea päästä varpaisiin. Olkapäiden ja lonkkien, nilkkojen ongelmat voivat heijastua alaselkään tai niskaan. On tärkeää osata hoitaa niitä tarvittaessa.

Jos ajatellaan esimerkiksi alaselkäkipua, niin noin 40% kivusta tulee välilevyjen rappeumasta, interbal disk disruption, joka johtaa degenerated disk diseases ongelmaan, eli nikaman rakenteen, välilevyjen ja nikaman toiminnan rappeutumiseen ja häiriöön. Tällöin välilevyyn tulee mikrotraumoja ja aiheuttavat kipuja aina pullistumaan asti, jolloin voi tulla hermosärkyä ja heijaste kipuja jalkoihin tai käsiin. Tämä kipu ja mikrotraumat väilevyntasolle aiheutuu usein liiallisesta mekaanisesta rasituksesta alueelle. Yli rasittunut paikka selkärangassa alkaa rappautua ja kipuilla.

Selkärangassa on 24 nikamaa eli niveltä ja sen sisällä kulkee kaikki hermomme, jotka vievät viestiä aivoista raajoihin ja elimiin ja takaisin. Selkärankaan kiinnttyy mm. kaikki selänpuolen lihakset kolmessa kerroksessa. Nikamien eli nivelten kuluu liikkua kolmeen eri suntaan, eteen-taakse, kierto ja sivutaivutus. Selkärangassamme on monta nikamaa, koska sen on suunniteltu olemaan hyvin liikkuva, jakavan kehon painopisteen opikein ja adaptoituva hyvin erilaisiin asentoihin. Niin toimii terve keho.

Selkärangan nikamiin voi tulla ongelmia ja toiminta häiriöitä. Kiropraktikot kutsuvat niitä ”subluxaatioksi”. Tämä tarkoittaa, että nikaman normaali liike on häiriintynyt, nikaman ympärillä olevien lihasten toiminta on häiriintynyt, välilevyt kuormittuvat väärin ja toimintahäiriö voi aiheuttaa hermojen ärsytystä tai pinnetiloja. Nikamassa on paljon erilaisia repetoreja, kuten lihaksissa sen ympärillä ja nämä reseptorit antavat viestiä aivoillemme mm. liikkeestä, asennosta, tuntoaisteista ja kivusta. Tämä reseptorien lähettämä viestitys ja keskustelu keskushermoston kanssa on elin tärkeää toimivalle keholle.

Kiropraktikko pystyy tutkimaan ja löytämään nikamatasot, jotka eivät toimi kunnolla. Kun toimintahäöiriöiset nikamat on löydetty, eli subluksoituneet nikamat, voidaan niiden toimintaa palauttaa manipulaatiolla, adjustment. Alla luettelo tiedetyistä manipulaation vaikutuksista:

  1. Lisää ja palauttaa nikaman normaalia liikerataa
  2. Vähentää kipua ja lisää kipukynnystä
  3. Vapauttaa ja rikkoo kiinnikkeitä
  4. Rangan viereiset syvät lihakset rentoutuvat, relaxoituvat
  5. Hermoärsytykset tai hermopinteet voivat vähentyä
  6. Stimuloi eli aktvoi nivelen ja lihasten reseptoreita, lisää viestintää keskushermostolle
  7. Voimistaa autonomisen hermoston toimintaa
  8. Nikaman mekaanisen ärsytyksen vähentyminen

Jos haluat, että tutkin monipuolisesti, että miten sinun kehosi toimii, varaa aika alkututkimukseen!

Videolla käyn läpi nikaman manipulaation vaikutukset ja esimerkki manipulaatiosta vasemmalle C5 nikamatasolle.

Tervetuloa hoitoon! Hoidetaan syitä, ei vain oireita!

Scroll to Top