Triggerpisteet, osa 3: Niskan- ja ylärintarangan syvät lihakset, splenius capitis, cervicis ja semispinalis capitis

Triggerpisteet, osa 3: Niskan- ja ylärintarangan syvät lihakset, splenius capitis, cervicis ja semispinalis capitis

Niskassa on erittäin tärkeitä lihaksia, jotka ovat päällimmäisien lihasten, kuten trapeziuksen alla. Näitä lihaksia ovat esimerkiksi splenius capitis ja cervicis, sekä semispinalis capitis. Ne lähtevät rintarangan keski ja yläosasta ja kiinnittyvät kaularangan yläosan nikamiin tai kallonpohjaan. ne ovat aina mukana pään kannattelussa, sekä liikkeessä. Nämä lihakset ovat hyvin yleinen kivun, särkyjen ja kiristysten lähde. Koska ne ovat syvemmälle, toisten lihasten alla, ei niitä pääse suoraan käsittelemään. Siksi manipulaatio sekä dry-needlin akupunktio ovat erittäin tärkeitä hoitomuotoja näille lihaksille yhdessä asentojen muutosten kanssa.

Nämä lihakset voivat olla erityisen herkkiä kylmälle sekä aiheuttaa näkö häiriöitä toispuoleisesti.

Tervetuloa hoitoon!

Scroll to Top