Triggerpisteet, osa 4: Purentalihakset

Triggerpisteet, osa 4: Purentalihakset

Purentalihaksia ovat masseter, temporalis, medial- ja lateral pterygoid lihakset. Purentalihakset yhdessä leukanivelen kanssa antavat todennäköisesti enemmän ongelmia kuin niitä osataan tutkia, diagnosoida ja hoitaa. Tyypillisiä oireita voi olla leuan, hampaiden, ohimon, silmän ja korvan alueenkipuja ja särkyjä. Purentalihasten toimintaan vaikuttaa myös toiminnallisten stressitekijöiden lisäksi psyykkiset stressitekijät.

Purentalihasten hoitamisessa on tärkeää korjata eteenpäin siirtynyt päänasento, syömiseen tai stressiin liittyvät tekijät. Leukanivelen ja kaularangan nikamatason ongelmat on hoidettava ennen lihasten käsittelyä. Erilaiset lihastekniikat sekä dry-needlin akupunktio ovat erittäin tärkeitä hoitomuotoja näille lihaksille.

Tervetuloa hoitoon!

Scroll to Top